Jak przygotować się do egzaminów z przedmiotów humanistycznych

Metody nauki

Ze względu na charakter wiedzy z poszczególnych dziedzin, warto uczyć się ich na różne sposoby. Nauki ścisłe takie jak matematyka czy fizyka, najlepiej przyswajać z nich wiedzę poprzez wykonywanie zadań praktycznych. Przedmioty takie jak historia czy polski mogą być w większym stopniu przyswajane przez regularne czytanie różnych dzieł literackich, a także oglądanie filmów czy słuchanie podcastów. Matura z historii oraz przygotowania do niej, opierają się na wykorzystywaniu odpowiednich metod zdobywania wiedzy. Należy pamiętać o tym, że wykonywanie własnych notatek oraz zapisków, przyspiesza procesy uczenia się. Istotnym elementem może okazać się tworzenia własnych materiałów pomocowych, takich jak fiszki. Służą one do wynotowywania istotnych haseł na jednej stronie karty, na odwrocie natomiast jego definicji. Proces uczenia odbywa się poprzez odgadywanie tych haseł. Jest ciekawa alternatywa nauki, a co więcej, bardzo skuteczna.

Trudności wynikające z przygotowań do matury

Dużym utrudnieniem podczas przygotować z przedmiotów humanistycznych jest ich duża objętość. Matura z historii rozszerzonej i podstawowej, charakteryzuje się wieloma wydarzeniami, nazwami różnych miejsc historycznych, nazwisk zasłużonych ludzi oraz zbrodniarzy, a także wymaga znajomości wielu dat. Dobrym sposobem zapamiętywania tego typu szczegółów są mnemotechniki. Można wymyślić abstrakcyjną historię, w której zostana zamieszczone interesujące nas nazwy. Badania pokazują, że tworząc narrację czyli opowieść, ludzki mózg o wiele łatwiej zapamiętuje elementy w niej występujące. Kolejnymi problemami może być tworzenie notatek. Wiele rozległych wątków powoduje, że ciężko jest wypisywać zaledwie najważniejsze fakty. Rozwiązaniem, może być zakup kursu pokazującego w jaki sposób kreować zapiski lub kupno gotowych notatek stworzonych przez kogoś innego. Jest to ciekawe rozwiązanie, lecz eksperci zalecają je sparafrazować, w celu lepszego zapamiętywania. Podczas tego procesu warto, odnosić różne fakty do swojej osoby, gdyż nasz umysł wychwytuje takie informacje szybciej. 

About the Author

You may also like these